Inspecties & Keuringen

JBE Jaap van den Berg Elektrotechniek is gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse inspecties en keuringen voor elektrotechnische installaties.
Wij begrijpen dat tijd soms een cruciale factor kan zijn bij het keuren van installaties, vooral in situaties waarin de stroomvoorziening maar voor een korte periode kan worden onderbroken. Bij JBE Jaap van den Berg Elektrotechniek kunnen bedrijven terecht wanneer ze snel en efficiënt hun installaties gekeurd willen hebben. Wij zorgen ervoor dat de inspectie grondig wordt uitgevoerd en dat er een gedegen rapportage wordt opgesteld.
Naast onze inspectie- en keuringsdiensten voor bedrijven, bieden wij ook een GWE-keuring aan voor woningen. Met deze keuring voeren we een volledige inspectie uit van de gas-, water- en elektrische installaties. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat alle essentiële installaties in uw woning veilig en conform de geldende normen zijn.

Bij JBE Jaap van den Berg Elektrotechniek streven we ernaar om aan al uw behoeften te voldoen. Of u nu specifieke vragen heeft over onze diensten of advies op maat nodig heeft, ons team staat voor u klaar. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen bij het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van uw elektrotechnische installaties.

Vragen

Veelgestelde Vragen over Keuringen en Inspecties
Inspecteren Elektrische Installatie
SCIOS Scope 8, een onderdeel van de NEN 3140, is een methode om vaste elektrische installaties te beoordelen en letsel te voorkomen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om volgens de Arbowet een veilige werkomgeving te bieden. Het uitvoeren van een inspectie volgens SCIOS Scope 8 helpt bij het nakomen van deze verplichting. Het werken met elektrische installaties brengt risico’s met zich mee, en zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Artikel 3) moet de werkgever de veiligheid en gezondheid van werknemers waarborgen in alle werkgerelateerde aspecten. Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Artikel 3.2) vereist regelmatige controles van de werkplek ter bescherming van de werknemers. Bovendien worden algemene eisen met betrekking tot de veiligheid van elektrische installaties vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Artikel 3.4). Een SCIOS Scope 10-keuring (NTA 8220) is vereist om branden als gevolg van defecten in de elektrische installatie of de eraan gekoppelde apparatuur te voorkomen. Veel verzekeringsmaatschappijen stellen een SCIOS Scope 10-keuring als voorwaarde voor een brandverzekering voor bepaalde bedrijven. Tijdens een SCIOS Scope 10-keuring volgens NTA 8220 voert een bevoegde inspecteur een keuring van de elektrische installatie uit. Deze keuring is specifiek gericht op het identificeren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie en de eraan gekoppelde apparatuur (zie ook www.scios.nl). De keuring omvat een beoordeling van de elektrische installatie en de gekoppelde apparatuur door een bevoegde inspecteur voor Scope 10. Hierbij wordt gekeken naar onjuist gebruik of defecten die brand kunnen veroorzaken. De inspectie omvat een visuele inspectie, metingen van de elektrische installatie(s), infraroodopnamen van de schakel- en verdeelinrichtingen om de temperatuur te beoordelen, en indien nodig aanvullende metingen of tests. Een gedetailleerd rapport met foto’s van risicovolle situaties wordt opgesteld. Als er geen gebreken worden geconstateerd, ontvang je een SCIOS Scope 10-keuringsrapport met een Scios Scope 10 Verklaring. Indien er gebreken worden geconstateerd, ontvang je een SCIOS Scope 10-keuringsrapport met een overzicht van deze gebreken. Om een herstelverklaring te krijgen, dienen deze gebreken te worden verholpen door een installatiebedrijf. Scope 12 valt onder de deelregeling voor elektrische apparatuur binnen het kwaliteitssysteem voor inspectie en onderhoud van technische installaties, beheerd door SCIOS. Deze scope richt zich specifiek op de inspectie van zonnestroominstallaties. Tijdens een Scope 12-keuring controleert SCIOS verschillende aspecten, waaronder de draagkracht van het dak, de onderconstructie, connectoren en de brandbaarheid van dakmaterialen. De invoering van Scope 12 in 2020 was bedoeld om de groeiende populariteit van zonnestroominstallaties aan te pakken en problemen veroorzaakt door ondeskundige aannemers te voorkomen. De scope zorgt ervoor dat zonnestroominstallaties voldoen aan duidelijke richtlijnen. JBE Inspectie & Beheer is een gecertificeerd inspectiebedrijf dat SCIOS Scope 8-, Scope 10- en Scope 12-inspecties uitvoert. Je ontvangt een uitgebreid rapport met eventuele gebreken en aanbevelingen. De inspecties worden afgemeld in het SCIOS-portaal, en nadat alle gebreken zijn verholpen, wordt er een Scope-verklaring opgesteld die naar de verzekeraar kan worden gestuurd.
Thermografische inspectie
Laat een thermografische inspectie volgens NPR8040 uitvoeren door JBE Jaap van den Berg Elektrotechniek. Slechte contacten en verbindingen, overbelasting van kabels en asynchrone belasting bij drie-fase verdeelinrichtingen kunnen hierbij gelokaliseerd worden. Voordeel is dat de installatie niet van de spanning af hoeft en uw productie door kan lopen.
Machines en gereedschappen keuren
Heeft u een NEN3140 keuring van arbeidsmiddelen nodig? Voor alle arbeidsmiddelen die op de werkvloer worden gebruikt geldt dat ze voor hun doel geschikt en vooral veilig moeten zijn. Nu is het begrip arbeidsmiddel zeer ruim; van normale handgereedschappen tot elektrische gereedschappen, machines, productielijnen en installaties. Om de risico’s die het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen geeft te verminderen wordt in de Arbowetgeving verwezen naar de NEN 3140. Deze norm schrijft periodieke keuring en herstel van gebreken voor. Deze keuringen kunnen binnen organisaties ook voorgeschreven zijn in VCA-beleid. Voor de meeste arbeidsmiddelen geldt een periodieke keuring van 1 jaar. Wij keuren met de Niaf Smitt Safty Pat waarbij de gegevens worden opgeslagen en een digitaal rapport per arbeidsmiddel wordt gegenereerd.
VT Keur (GWE, gas-water-elektrisch)
VT keur is een keurmerk dat is ontstaan vanuit de NEN8025. Met deze keuring worden alle installaties in een woning beproefd en gecontroleerd. Wij werken voor woningbouwverenigingen, makelaars en particulieren. Nadat deze keuring is uitgevoerd, weten de toekomstige bewoners of ze een veilige installatie hebben, de gebreken worden gerapporteerd en kunnen door een installateur worden verholpen.
ATEX Inspectie
Sinds 1 juli 2006 is de ATEX 153 wetgeving van kracht voor alle installaties die in mogelijk explosiegevaarlijke omgevingen staan. JBE Inspectie & Beheer kan een bestaande ATEX installatie voor u controleren of bepalen wanneer een ATEX installatie van toepassing is. Wij zijn persoonsgecertificeerd IECEx 05-Module 007/008 door de DEKRA. Voor alle bedrijven en organisaties waar personen werken in een potentieel explosiegevaarlijke omgeving, is de ATEX 153 via de Arbowet van toepassing. Hieruit volgt de verplichting voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Een belangrijk onderdeel van de EVD is de zonering. Men maakt onderscheid in drie verschillende zones, voor zowel gas als stof. Voor gas worden de zones ingedeeld in de zones 0, 1 en 2. Voor stof worden de zones ingedeeld in de zones 20, 21 en 22, waarvan 20 de gevaarlijkste zone is en zone 22 het minst gevaarlijk is. Zone 0 of 20: een plaats waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een wolk brandbaar gas/damp of stof in lucht voortdurend, gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is (continue gevarenbron). Zone 1 of 21: een plaats waar een explosieve atmosfeer, in de vorm van een wolk brandbaar gas/damp of stof in lucht, tijdens normaal bedrijf af en toe aanwezig kan zijn, ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron (primaire gevarenbron) en/of opwerveling van gedurende lange perioden aanwezig afgezet stof (continue stofafzetting). Uitgangspunt: een plaats waar gedurende in totaal 10 tot 1000 uur per jaar een explosieve atmosfeer in lucht aanwezig is of een plaats waar stofafzetting in totaal meer dan 1000 uur per jaar aanwezig is. Zone 2 of 22: een plaats waar de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk brandbaar gas/damp of stof in lucht bij normaal bedrijf niet waarschijnlijk is en wanneer dit toch gebeurt, het verschijnsel van korte duur is, ten gevolge van vrijkomen uit een gevarenbron (secundaire gevarenbron) en/of opwerveling van gedurende lange perioden aanwezig afgezet stof (primaire stofafzetting). Uitgangspunt: een plaats waar gedurende in totaal minder dan 10 uur per jaar een explosieve atmosfeer in lucht aanwezig is of een plaats waar stofafzetting in totaal minder dan 1000 uur per jaar aanwezig is.
Power Quality Analyser
Wij kunnen een PQ meting bij u uitvoeren, of het nou gaat om stroomverbruik of harmonische invloeden. Voor meer informatie en een advies op maat, neem vrijblijvend contact op.

Neem vandaag nog contact met ons op

Wacht niet langer en maak gebruik van onze uitgebreide expertise en professionele dienstverlening. Lees verder om meer te ontdekken over al onze diensten of neem direct contact op voor een persoonlijk advies.